Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

Volgens historische gegevens werd de regio Ommelanden oorspronkelijk bewoond door Friezen. Dit veranderde in de 15e eeuw toen het gebied werd bezet door Saksen. Tegenwoordig spreekt bijna iedereen in de Ommelanden Nedersaksische dialecten. In sommige dorpen in het Westerkwartier wordt echter door sommigen nog Fries gesproken. Groningen is de dunstbevolkte provincie van Nederland, met 251 inwoners per km².

Link toevoegen

Link toevoegen